top of page

Ombudsmöte 30 november kl 18-19.30!

Välkommen till digitalt ombudsmöte den 30 november kl 18:00-19:30! Vi välkomnar Åsa Jacobsson som är vårt nya huvudombud sedan AFFF:s senaste årsmöte, dvs är länken mellan AFFS:s styrelse och ert klassombud. På mötet deltar klassombuden, rektorn, AFFF:s ordförande och huvudombud. Dagordning: 1. Skolans planering utifrån läget med pandemin. 2. Omfördelning av klasserna mellan 6:an och 7:an, hur går det för de nya klasserna, några lärdomar inför nästa läsår? 3. Skolans riktlinjer för gig med klasserna kring Lucia 4. Bal för 9:orna 5. Övriga frågor

Teams länk till mötet är skickat till ombudens mail.


Om ni inte har möjlighet att delta kolla med er klass så att någon kan delta i ert ställe.


bottom of page