top of page

Kallelse till Afff årsmöte 14 november 2023

Skolans nedre matsal kl 18.00-19.30


Bifogade dokument:

• Kallelse - anmäl ditt deltagande till styrelsen@afff.se

• Dagordning

• Verksamhetsberättelse

• Stadgar

• Valberedningens förslag på ny styrelse


Dagordning:

Verksamhetsberättelse:Stadgar:Valberedningens förslag:bottom of page