top of page

Efterlängtad höstbal för 04:orna genomförd!

Lyckad höstbal för avgångsklasserna 2020 genomförd.

Vi kan inte nog uttrycka hur glada och tacksamma vi är att vi nu kunde genomföra den försenade avslutningsfesten för 04:orna.

Tack för lånet av era fina ungdomar, det var ett sant nöje att få hänga med dem en kväll. Tack ni klassföräldrar som jobbade med oss igår.

Nu vet vi att en Vårbal kan genomföras även i oktober.


Hälsar Vårbalskommittén.bottom of page