top of page

Julbrev från styrelsen. God Jul och gott nytt år!

Uppdaterat: 23 dec. 2022


 


Julbrev från AFFF 2022


AFFFs styrelse har som huvuduppgift att vara bryggan mellan föräldrar och skolledning. Vi är alla föräldrar till barn i Adolf Fredriks musikklasser, vi som är med jobbar på frivilligbasis och helt ideellt. 


Här är några rader från oss i samband med att vi uppmuntrar att betala årsavgiften, den är frivillig men väl behövd. Pandemin är lätt att förtränga men den satte många käppar i hjulet för oss alla. Föreningens aktiva arbete har hittills gett upphov till en rad traditioner som sätter guldkant på elevernas skolgång och i år har vi äntligen kunnat genomföra dem. 


 • Vi har haft en efterlängtad höstfesten på skolgården.

 • Arrangerat tre balar för 04:or, 05:or och 06:or (för 9orna) Det var tufft men så värt det! 

 • Arrangerat två teambildningsaktiviteter för sjuor.

 • Alla fjärdeklassare har fått en stämgaffel. 

 • Vi har också medverkat på föräldramöten i år framförallt de nya 4:orna samt 7:or och 9:or. 

 • Medverkat på skolans öppna hus ht-21. 

 • Medverkat på skolavslutningarna. 

 • Ätit i skolans matsal.

 • Vi har gjort en ny hemsida www.afff.se.

 • Ny Facebooksida samt biljettbytarsida och klädbytargrupp. 

 • Vi håller på med ett dokument “föräldralathund” som har efterfrågats och vi lägger upp den på hemsidan och skickar ut via klassernas ombud vid skolstart.

 • Undersöker möjligheten att ta in en föreläsare i samråd med elevhälsoteamet.


Vi har något som kallas för Tysta hjälpen där vi i samråd med ledning och elevhälsoteam stödjer med bidrag till konsertkläder och liknande när det finns behov. 

Allt detta betalas av AFFF, där vi som föräldrar är medlemmar och en stolt styrelse av frivilliga insatser. Intäkterna kommer från medlemsavgifter, överskott från höstfesten och frivilliga donationer.


AFFF har ingen beslutsrätt men vi upplever att lyhördhet från ledning är mycket god. På de flesta av våra styrelsemöten är rektor och representant för musiklärarna med, där har den musikaliska kvaliteten och utveckling av elevens förmågor varit i centrum.


Vidare är vi så glada för all direkt kommunikation. 


Så här kommer lite tips för vidare samarbete mellan alla oss föräldrar och även tillsammans med skolan: Om du har problem att komma in på Skolplattformen och/eller vill framföra konkreta idéer till skolan, maila: paula.bjork.reed@edu.stockholm.se Har man enskilda matfrågor eller synpunkter kan man höra av sig till : Restaurangchef: johan.lindell@sodexo.com eller husmor: jingwen.ZHANG1@sodexo.com 

Om du önskar komma i direkt kontakt med oss i styrelsen, maila oss på styrelsen@afff.se Ta också gärna reda på vem som är ditt AFFF-ombud i din klass. Vi har regelbundna möten tillsammans med dem och där finns goda möjligheter att framföra dina tankar, idéer och åsikter till oss. Du kan också maila styrelsemedlem Åsa Eriksson som är vårt huvudombud: asamailen@gmail.com 

Slutligen, om du är intresserad av att gå med i AFFFs styrelse är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse till valberedningsansvarig Nils Sjöblom: nils.h.sjoblom@hotmail.com 


Skickar med länk till Jul & Lucia med Adolf Fredrik musikklasser nya julskiva.

Vill du köpa den finns den på Bengans


Vi vill önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år och vi ser fram emot vårt vidare samarbete. //Styrelsen AFFF


Senaste inlägg

Visa alla

Dags att söka bidrag till sommarlovsaktiviteter!

Föreningen Adolf Fredriks skollovskolonier erbjuder möjligheter till att söka bidrag till ungdomsstödjande verksamheter som exempelvis sommarkollo eller lägerverksamhet. Blanketter för ansökan hittar

Comments


bottom of page