top of page

Afff årsstämma måndag 7 november

Välkomna på Afff årsmöte måndag 7 november kl 18.30, Nedre matsalen.

Kallelse är utskickat till klassombuden för vidarebefordran till alla vårdnadshavare.


bottom of page