top of page
DSC_2821.JPG
DSC_2821.JPG

Välkommen till Adolf Fredriks föräldraförening!

ximage.png.pagespeed.ic.CAiK5w2dpX.webp

AFFF – en stolt och aktiv föräldraförening

Adolf Fredriks Musikklasser har en aktiv och väl fungerande föräldraförening.

 

Föreningens verksamhet under året leds av styrelsen och olika utskott (med föräldrar som är intresserade av ett specifikt område).

 

Alla som vill kan höra av sig till styrelsen om man är intresserad av att driva en speciell fråga, eller arbeta med en speciell aktivitet.

 

Föreningens aktiva arbete har hittills gett upphov till en rad traditioner som sätter guldkant på elevernas skolgång, t ex stämgafflar för fyrorna, vårbal för niorna, teambuilding-aktiviteter för sjuor, höstfesten på skolgården.

Allt detta bekostas av AFFF, som får sina intäkter från medlemsavgifter och överskott från höstfest.

 

För att föreningen ska fungera krävs ett visst engagemang även från varje klass. AFFF har behov av två roller per klass, AFFF-ombud och klasskassör.

Genom drivet föräldraengagemang och frivilligt medlemskap i föreningen skapar vi minnesvärda upplevelser för elever – och föräldrar!

Utdrag ur stadgarna

Föreningen har till uppgift att verka för

  • att musikklasserna bevaras och utvecklas

  • att stödja elevernas musikintresse och musikutövning

  • att främja elevernas trivsel i skolan

  • ett gott samarbete mellan vårdnadshavare samt mellan vårdnadshavare och skola

Styrelsen

Styrelsen i Adolf Fredriks föräldraförening väljs av medlemmarna på ordinarie årsmöte vilket vanligtvis äger rum i november.

Styrelsen har regelbundna styrelsemöten, ca var 6:e vecka.

Kontakta styrelsen genom e-post: styrelsen(@)afff.se

Vi välkomnar att ni kontaktar oss och vi är generellt positiva till de förslag som kommer till oss. 

AFFF styrelse består av föräldrar och föreningen har många engagerade medlemmar.

Vi är aktiva under hela läsåret och vi bidrar med guldkant till skolans elever i form av stämgafflar till alla nya fyror, kulturdagar, kick-offer och balar.

Vi samordnar också föräldraaktiviteter över klassgränserna som exempelvis introduktion för nya fyror, höstfester och föredrag för föräldrarna. Vi är föräldrarnas språkrör för dialog med skolledning och tvärverksamheter.

Föreningens syfte är att verka för ett gott samarbete mellan hem och skola och vara ett forum för utbyte av erfarenheter och kommunikation mellan klasser.

Efter årsmötet är följande styrelse vald för skolåret 2023/2024:

 

Ordförande Malin Werner

Kassör Kristina Gens

AFFF-huvudombud Philipp Krieg

Sekreterare Marianne Agazzi

Ledamot Stella Marthin

Ledamot Linda Nilsson

Ledamot Hedvig Landahl Enqvist

Ledamot Håkan Petersson

Suppleant Marianne Agazzi

Suppleant Annie Tanner

Valberedning:

Lisa Nylén

Daniel Farhoudi

Fästpunkt 1
Fästpunkt 2
bottom of page