DSC_2821.JPG
DSC_2821.JPG

Välkommen till Adolf Fredriks föräldraförening!

ximage.png.pagespeed.ic.CAiK5w2dpX.webp

AFFF – en stolt och aktiv föräldraförening

Adolf Fredriks Musikklasser har en ovanligt aktiv och väl fungerande föräldraförening. Föreningens verksamhet under året leds av styrelsen och olika utskott (med föräldrar som är intresserade av ett specifikt område). Alla som vill kan höra av sig till styrelsen om man är intresserad av att driva en speciell fråga, eller arbeta med en speciell aktivitet.

Föreningens aktiva arbete har hittills gett upphov till en rad traditioner som sätter guldkant på elevernas skolgång. T ex Stämgafflar för fyrorna, vårbal för niorna, teambuilding-aktiviteter för sexor och sjuor, höstfesten på skolgården. Allt detta bekostas av AFFF, som får sina intäkter från medlemsavgifter och överskott från höstfest.

För att föreningen ska fungera krävs ett visst engagemang även från varje klass. AFFF har behov av två roller per klass, AFFF-ombud och klasskassör.

Utdrag ur stadgarna

Föreningen har till uppgift att:

 

  • Verka för att musikklasserna bevaras och utvecklas

  • Stödja elevernas musikintresse och musikutövning

  • Främja elevernas trivsel i skolan verka för ett gott samarbete mellan hem och skola

  • Verka för ett gott samarbete mellan hem och skola

Styrelsen

Vi är en Föräldraförening med många traditioner och många engagerade medlemmar. Vi är aktiva under hela läsåret och vi bidrar med guldkant till skolans elever i form av stämgafflar till alla nya fyror, kulturdagar, kickoffer och balar. Vi samordnar också föräldraaktiviteter över klassgränserna som exempelvis introduktion för nya fyror, höstfester och föredrag för föräldrarna. Föräldrarnas språkrör för dialog med skolledning och tvärverksamheter. Föreningens syfte är att verka för ett gott samarbete mellan hem och skola och vara ett forum för utbyte av erfarenheter och kommunikation mellan klasser.

Ordförande Eva Centeno López

Vice ordförande Åsa Eriksson

AFFF-Huvudombud Åsa Jacobsson

Kassör Kristina Gens

Ledamot Sofia Staxäng

Ledamot Maria Henriksson

Ledamot Ditte Eile

Ledamot Lisa Sjöblom

Suppleant Jenny Steggo

Suppleant Mia Franzén

Suppleant Thomas Lee

Suppleant Henriikka Gröndahl

Valberedning:

Marianne Agazzi - marianne.agazzi@gmail.com
Nina Dahlqvist
Magnus Bäcklund